2 kwietnia 2017

Artykuły

Przemoc w reklamach telewizyjnych

Reklamy telewizyjne mają potwierdzony licznymi badaniami wpływ na dzieci. Już od pierwszych miesięcy życia i stopniowo, wraz z rozwojem dziecka wpływ ten przybiera coraz szersze rozmiary.

Najistotniejszą cechą reklamy dla dzieci jest jej fałsz, bowiem dzieci wierzą, że reklamy mówią prawdę. Traktują reklamy jak każdy inny film i reagują silnie na zawartą w nich perswazję. Dopiero w wieku szkolnym zaczynają zdawać sobie sprawę, jaki jest cel umieszczania reklam w mediach i odróżniać, czy reklama zawiera cechy prawdziwości.

Oglądanie  umiejętnie ukazywanych produktów na ekranie telewizora wywołuje u dzieci marzenia i pragnienia ich posiadania. Z jednej więc strony reklamy poszerzają wyobraźnię dziecka, z drugiej jednak ogniskują wyobrażenia na starannie wybranych produktach. Reklama nakazuje dziecku bezkrytycznie pożądać tego, czego chce producent reklamowanego produktu.

 Magia reklam telewizyjnych wyrabia w dzieciach postawę roszczeniową :  wymuszają one na rodzicach zakup zabawek, słodyczy, odzieży, itp. .

Niezależnie od statusu materialnego rodziny, reklamy stają się źródłem napięć i konfliktów.

W przypadku otrzymania reklamowanego przedmiotu, dziecko często przekonuje się, że wymarzony przedmiot nie jest tak doskonały, funkcjonalny czy smakowity i zaczyna wątpić w autentyzm opinii ludzi dorosłych. To drastyczne odkrycie i odsłonięcie utajonego fałszu stanowi dla dziecka prawdziwą klęskę. Bo oto świat  „sprzedawany z ekranu” okazuje się nieprawdziwy. Czy zatem istnieje jakiś  świat prawdziwy – zapytuje  podświadomie mały człowiek. Koniec końców zaczyna świat realny traktować tak jak ten reklamowany – jako dwuznaczny.

Nie tylko przekaz płynący z mediów poprzez obrazy i dźwięki reklamy wpływa na myśli, uczucia, wolę i wyobraźnię dziecka.

Częste obcowanie z pozbawioną zahamowań kulturą mass mediów, która przepełniona jest okrucieństwem oraz brutalnością w relacjach międzyludzkich, prowadzi do nieodwracalnych zmian w psychice najmłodszych.

Przemoc i agresja stają się dla dziecka zachowaniami naturalnymi.

Dziecko przyglądając się codziennie aktom bezprawia w TV a także w domu, na ulicy w instytucjach tj. placówki edukacyjne, opiekuńcze upewnia się w przekonaniu, iż tylko siła słowna czy fizyczna pozwala w satysfakcjonujący sposób osiągać własne cele. Media niepostrzeżenie, dzień po dniu, wykrzywiają psychikę młodego człowieka, powodując trwałe zmiany w jego rozwoju i wzrost zachowań agresywnych.

Następuje stępienie reakcji na silne bodźce a nawet całkowite odwrażliwienie. Niestety dotyczy to wszelkiego rodzaju bodźców – negatywnych i pozytywnych.

Przeczytaj więcej :
http://magazyntuiteraz.pl/bunt-kreskowek-przemoc-w-bajkach-i-jej-wplyw-na-rozwoj-i-zachowanie-dzieci/

http://www.reporterzy.info/124,przemoc_w_mediach_a_wychowanie.htmle-dzieci/

http://www.mediaispoleczenstwo.ath.bielsko.pl/art/165_jedrzejko.pdf

http://www.ppe.pl/blog/14083/3258/media-a-agresja-i-jej-teorie-.html

http://cps.edu.pl/pub/cms/files/74/dzieci_i_multimedia_jedrzejko_taper.pdf