Uwaga! Zapisy na warsztaty w Kielcach

Rusza pilotażowy program Bezpieczne Gniazdo Ruch w Naturze z inicjatywą Zielonej Grządki przy przedszkolach i w miejscach użyteczności publicznej w Kielcach i gminie Piekoszów.
Jeśli możesz dojechać do Kielc na warsztaty – również zgłoś swój udział, zarejestruj się na warsztaty na stronie Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i przystąp ze swoimi wychowankami do realizacji programu zgodnie z zamieszczoną niżej deklaracją.

Czekamy na Ciebie !Deklaracja przystąpienia do udziału:


DANE O PLACÓWCE

Sejny 2
Nazwa placówki
Ulica, nr
Kod pocztowy
Poczta
Powiat
Województwo
Telefon
Fax
E-mail placówki
DANE OSOBOWE LIDERA PROJEKTU
Imię i nazwisko
Nauczany przedmiot

1. Oświadczamy, że Placówka została zapoznana z celami i formami realizacji projektu.
2. W ramach realizacji projektu Placówka zobowiązuje się do:
• umieszczenia do 30 września 2017 roku na terenie placówki w widocznym dla wychowanków i rodziców miejscu plakatu informacyjnego Fundacji Bezpieczne Gniazdo ,,Zielona Godzina” (na okres 3 lat);
• zarejestrowania się Lidera projektu oraz 1 chętnego nauczyciela (dotyczy nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej) z Placówki do 30 września 2017 roku i udziału w roku szkolnym 2017/2018 w dwóch bezpłatnych warsztatach pt. „W zgodzie z naturą- część 1 i część 2” organizowanych przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
w Kielcach;
• zorganizowania do 30 kwietnia 2018 roku dla rodziców i nauczycieli w przedszkolu bezpłatnych warsztatów ,,Ruch w Naturze ” z dziedziny profilaktyki prozdrowotnej, prowadzonych przez studentów i nauczycieli akademickich UJK;
• przyjęcia na okres 3 lat opieki nad skrzynią drewnianą zwaną dalej „Zieloną Grządką” powierzoną przez Fundację Bezpieczne Gniazdo;
• uprawy z dziećmi na „Zielonej Grządce” nieodpłatnie powierzanych placówce
w okresie wiosennym (kwiecień, maj) roślin użytkowych oraz drzew i krzewów owocowych wokół niej;
• udokumentowania działań związanych z uprawą „Zielonej Grządki” w formie fotorelacji 2 razy w roku (udostępniania fotorelacji na stronie placówki oraz Fundacji Bezpieczne Gniazdo);
• zorganizowania przez kolejne 3 lata dla dzieci i ich rodziców bezpłatnego rajdu pieszego ,,Zielone Drogi ” organizowanego przez Oddział Świętokrzyski PTTK na szlakach Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych i ścieżkach edukacyjnych Lasów Państwowych – Nadleśnictwa Kielce;
• udostępniania fotorelacji z rajdów na stronie placówki oraz Fundacji Bezpieczne Gniazdo.
3. O przyjęciu do projektu decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc ograniczona.

……………………………………………………… ……………………………………………….
czytelny podpis lidera projektu w placówce
pieczęć i podpis Dyrektora placówki

Proszę odesłać deklarację na adres :
agnieszka.kuzba@bezpiecznegniazdo.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *